Serwis korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików coockies. Jeżeli chcesz zmienić ustawienia dotyczące coockies, możesz to zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Rozumiemy, że kontynuując przeglądanie naszej strony wyrażasz zgodę na użycie plików coockies.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SPORTIS S.A.

1.     Wprowadzenie

W ramach niniejszej Polityki Prywatności postanowiliśmy opisać ogólnie w jaki sposób i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe Użytkowników, do jakich celów wykorzystujemy te dane, komu je udostępniamy oraz jak je chronimy. W Polityce Prywatności Użytkownik znajdzie również informację o tym, jakie przysługują mu prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

 2.     Administrator danych osobowych

Administratorem danych jest SPORTIS S.A. z siedzibą w Bojanie (84-207 Koleczkowo), ul. na Dambnik 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067475, o kapitale zakładowym 2.058.170 PLN, NIP: 588-18-40-279, REGON: 191726929, zwana dalej SPORTIS S.A.

      Strona www.sportis.com.pl

      E-mail: sportis@sportis.com.pl

 

3.     Podstawa prawna zbierania danych osobowych i zasady zbierania danych

Dane osobowe zbierane przez SPORTIS S.A. są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

Zasady, jakimi się kierujemy przy zbieraniu danych osobowych:

  1. minimalny zakres - zbieramy dane w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane. Ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą przesłanki w oparciu o prawo mogące wydłużyć okres przechowywania danych.
  2. ochrona - chronimy dane osobowe Użytkowników przed utratą, niepowołanym dostępem innych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.
  3. celowość - cele zbierania danych są jasno określone, mające oparcie w przepisach;
  4. poprawność-  dbamy o aktualność i poprawność przekazanych danych osobowych oraz niezwłocznie reagujemy na wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych.
  5. bezpieczeństwo - jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
  6. dostępność - realizujemy prawo Użytkowników do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  7. wycofanie zgody - realizujemy prawo Użytkownika do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.

 

4. Przysługujące prawa

Informujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych nam przekazanych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w tym zakresie tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Tobie praw, możesz przesłać mailowo na adres: sportis@sportis.com.pl lub pisemnie na adres SPORTIS S.A., ul. Na Dambnik 22, Bojano, 84-207 Koleczkowo.

Zgłoszone wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym Ciebie poinformujemy.

 

5. Zbieranie danych

Zbieramy dane osobowe Użytkowników, kiedy wypełniają formularz kontaktowy na naszej  stronie internetowej www., kontaktując się z naszą firmą mailowo i  telefonicznie, kierują pytania lub wiadomości za pomocą naszych serwisów społecznościowych (możemy wówczas zachować informacje, które Użytkownicy dobrowolnie przekazali pisząc lub kontaktując się z nami).

Podanie nam danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek, prowadzenia korespondencji, złożenia zamówienia
 i / lub zawarcia umowy. Niepodanie tych danych uniemożliwi nam wykonywanie powyższych czynności.

 

6. Bezpieczeństwo danych osobowych

Bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo wszystkich posiadanych przez nas danych. Deklarujemy pełne zaangażowanie i determinację celem zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, a także prawidłowego zabezpieczenia systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych. Dokładamy należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane osobowe dotyczą, w szczególności aby dane: były przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych celów, merytorycznie poprawne i adekwatne do celów w jakich są zbierane, przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą oraz aby zapewniona była legalność, celowość, adekwatność, poprawność merytoryczna, ograniczony czas, integralność i poufność danych i rozliczalność.   Podane dane osobowe wykorzystujemy w celach określonych w niniejszym dokumencie lub w innym celu każdorazowo wskazanym w momencie ich przekazania do SPORTIS S.A.     

 

7. Jakie dane przetwarzamy

Dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko), dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), dane dotyczące naszych wyrobów, dane lokalizacyjne, dane dot. Twoich zamówień, zleceń, reklamacji, a w przypadku podmiotów gospodarczych także nazwę firmy oraz numer NIP. 

 

8. Przetwarzanie danych

W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników przykładamy wagę do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Użytkownika.

Głównymi podstawami przetwarzania Twoich danych osobowych przez SPORTIS S.A. mogą być:

1. Zgoda - na jeden lub kilka określonych celów. (na przykład przy wysyłaniu informacji handlowych i marketingowych, czy udzieleniu informacji o charakterze marketingowym). Zgoda może być wyrażona w wyniku aktywnego działania Użytkownika (np. pozostawienie danych i wysłanie formularza) albo poprzez konieczność zaznaczenia checkboxa.

2. Wykonanie umowy lub działania zmierzające do zawarcia umowy.

3. Prawnie uzasadnione interesy, z wyjątkiem przypadków, gdy twoje interesy lub twoje podstawowe prawa i wolności mają pierwszeństwo przed tymi interesami.

4. W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych może być także ochrona żywotnych interesów osoby lub zgodność z obowiązkiem prawnym w celu spełnienia obowiązku prawnego leżącego na administratorze.

Dane osobowe, które podałeś nam na naszej stronie www, są szyfrowane i chronione za pomocą certyfikatu SSL.

9. Zgoda i cofnięcie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Generalnie nie przetwarzamy danych osobowych na podstawie zgody (gdyż zwykle działamy w oparciu o inne podstawy prawne). Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o przesłanie do nas maila na adres sportis@sportis.com.pl  lub  pisemnie na adres SPORTIS S.A., ul. Na Dambnik 22, Bojano, 84-207 Koleczkowo.

 

10. Przechowywanie danych

Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas informacji, jaki jest prawdopodobny czas przechowywania danych osobowych.

 

11. Przekazywanie danych

Za zgodą Użytkownika w zależności od celu przetwarzania danych oraz treści zgody na przetwarzanie
i udostępnienie, Twoje dane osobowe mogą być udostępnione wskazanym w zgodzie podmiotom.

Dzięki wsparciu podmiotów zewnętrznych możemy świadczyć nasze usługi, a także zapewniać, obsługiwać
i zarządzać wewnętrznymi systemami IT.

Należą do nich m.in. podmioty świadczące usługi kurierskie, transportowe, hostingowe i zarządzania stronami internetowymi, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa i przechowywania danych.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik SPORTIS S.A. mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

 

12. Zmiany w polityce

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa.

 

Data aktualizacji: 15.05.2018

 

© SPORTIS S.A. - Powered by: PERSEIDA.dev